50 გასაოცარი ფოტო, რომლებმაც მოიგო 2018 წლის მოგზაურ-ფოტოგრაფის ჯილდო

545

2018 წლის ივლისის თვეში წლის მოგზაურ-ფოტოგრაფთა დაჯილდოებაზე გამოვლინეს გამარჯვებულები, რომლებმაც მშვენივრად ასახეს ჩვენი ფერადი სამყაროს ლამაზი მრავალფეროვნება. 142 სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოდგენილმა ფოტოგრაფებმა 20 000-ზე მეტი ნაშრომი წარადგინეს, მაგრამ მხოლოდ ერთმა მათგანმა დაიმსახურა მთავარი ჯილდო. სტეფანო პენზოტი გახდა ის ერთადერთი, ვინც ზემოთ ნახსენები პრიზი დაიმსახურა მისი 8 სურათიანი პორტფოლიოს მეშვეობით, რომელშიც მან ძალიან კარგად აღწერა ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრება ირგვლივ სამყაროსთან ჰარმონიაში.

#1 Travel – Special Mention, Sylvia Michel, Switzerland
#2 Beauty Of Light, Commended, Edward Graham, United States
#3 Faces, People, Cultures, Winner, Marinka Masséus, Netherlands
#4 Faces, People, Cultures – Winner, Best Single Image, Danny Yen Sin Wong, Malaysia

#5 Natural World – Commended, Ignacio Palacios, Spain
#6 Natural World,special Mention, Roie Galitz, Israel
#7 Travel Photographer Of The Year, Overall Winner, Stefano Pensotti, Italy
#8 Beauty Of Light,commended, Zhenzheng Hu, China
#9 Faces, People, Cultures – Special Mention, Vladimir Alekseev, Russian Federation
#10 Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia
#11 Trave, Highly Commended, Magdaléna Straková, Czech Republic
#12 Travel – Special Mention, Marsel Van Oosten, Netherlands

#13 Hot/Cold, Commended, Stephen King, Hong Kong
#14 Travel,commended, Mauro Di Bettio, Italy
#15 Natural World – Winner, Best Single Image, Florent Mamelle, France

#16 Natural World, Special Mention, Petar Sabol, Croatia

#17 Young Tpoty 15-18, Winner, Fardin Oyan, Bangladesh
#18 Natural World – Runner-Up, Fuyang Zhou, China
#19 Natural World – Highly Commended, Marsel Van Oosten, Netherlands
#20 Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia
#21 Travel – Winner, Best Single Image, Philip Lee Harvey, United Kingdom
#22 Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia
#23 Travel, Special Mention, Yingting Shih, Taiwan
#24 Hot/Cold, Winner, He Jian, China
#25 Young Travel Photographer Of The Year, Winner, Isabella Smith, United States
#26 Tranquillity, Commended, Scott Portelli, Australia
#27 Hot/Cold, Runner-Up, Andrew James, United Kingdom
#28 Hot/Cold, Runner-Up, Philip Lee Harvey, United Kingdom
#29 Faces, People, Culture – Special Mention, Ben Mcrae, Australia
#30 Travel,commended, Mauro Di Bettio, Italy
#31 Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia
#32 Travel Photographer Of The Year, Overall Winner, Stefano Pensotti, Italy
#33 Trave, Highly Commended, Magdaléna Straková, Czech Republic
#34 Trave, Highly Commended, Magdaléna Straková, Czech Republic
#35 Hot/Cold, Highly Commended, Joshua Holko, Australia
#36 Faces, People, Cultures, Highly Commended, Tariq Zaidi, United Kingdom
#37 Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia
#38 Beauty Of Light,commended, Oscar Tarneberg, United Kingdom
#39 Trave, Highly Commended, Magdaléna Straková, Czech Republic
#40 Travel – Special Mention, Paul Sansome, United Kingdom
#41 Natural World, Special Mention, Antwan Janssen, Netherlands
#42 Travel,commended, Mauro Di Bettio, Italy
#43 Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia
#44 Travel Portfolio, Winner, Matjaz Krivic, Slovenia
#45 Faces, People, Cultures, Commended, Sue O’connell, United Kingdom
#46 Smart Shot, Commended, Josien Van Geffen, Netherlands
#47 Travel,commended, Mauro Di Bettio, Italy
#48 Smart Shot, Winner, Nicola Young, United Kingdom
#49 New Talent, Festivals & Events – Winner, Jose Antonio Rosas, Peru
#50 New Talent, Festivals & Events, Runner-Up, Diana Buzioanu, Romania