310 მეტრიანი ქაღალდის თვითმფრინავი

341

ვიდეოში ნახავთ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ პლატიკური მასალისგან 310 მეტრიანი ქაღალდის თვითმფრინავი.