310 მეტრიანი ქაღალდის თვითმფრინავი

307

ვიდეოში ნახავთ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ პლატიკური მასალისგან 310 მეტრიანი ქაღალდის თვითმფრინავი.