310 მეტრიანი ქაღალდის თვითმფრინავი

205

ვიდეოში ნახავთ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ პლატიკური მასალისგან 310 მეტრიანი ქაღალდის თვითმფრინავი.