10 ფსიქოლოგიური რჩევა, რომლებშიც სპეციალისტი ფულს მოითხოვდა

185

ჩვენ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვცდი­ლობთ, ვი­ყოთ უკე­თე­სე­ბი, უფრო ჭკვი­ა­ნე­ბი, ძლი­ე­რე­ბი, თუმ­ცა ხში­რად ეს ყვე­ლა­ფე­რი ძა­ლი­ან მძი­მე სა­მუ­შა­ოს ფა­სად მი­იღ­წე­ვა.

რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, არ­სე­ბობს ნაკ­ლე­ბად სტრე­სუ­ლი გზე­ბიც, რო­მე­ლიც ჩვენს ცხოვ­რე­ბას ბევ­რად გა­ა­მარ­ტი­ვებს.

პორ­ტა­ლი Bright Side რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას გთა­ვა­ზობთ :

ბა­ნა­ნი “ბედ­ნი­ე­რე­ბის ხი­ლია”. მი­ირ­თვით სა­უზ­მე­ზე 1 ცალი ბა­ნა­ნი და თქვე­ნი ხა­სი­ა­თი მა­შინ­ვე უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­იც­ვლე­ბა.

თუ ვარ­ჯი­შამ­დე 1 ჭიქა ყა­ვას და­ლევთ, გა­ა­აქ­ტი­უ­რებს მე­ტა­ბო­ლიზმს და ცხი­მის წვის პრო­ცესს და­აჩ­ქა­რებს.

თუ კოღო გი­კბენთ, ნაკ­ბენ­ზე ცხე­ლი კოვ­ზი და­ი­დეთ. ეს შე­ა­ჩე­რებს რე­აქ­ცი­ას და ქა­ვი­ლის შეგ­რძნე­ბა აღარ გექ­ნე­ბათ.

დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მცი­რე ხნით ძილი კარ­დი­ო­ვას­კუ­ლა­რუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის რისკს შე­ამ­ცი­რებს, თუმ­ცა 9 სა­ათ­ზე მეტ ხანს ძილი იმუ­ნურ სის­ტე­მას აქ­ვე­ი­თებს.

თუ რა­მის გახ­სე­ნე­ბა გსურთ, მუშ­ტი შე­კა­რით. ტვი­ნი უფრო გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა და მეხ­სი­ე­რე­ბას გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ.

თუ ძი­ლის წინ 1 ჭიქა მწვა­ნე ჩაის და­ლევთ, კა­ლო­რი­ე­ბის წვას ძი­ლის დრო­საც კი გა­აგ­რძე­ლებთ.

რო­დე­საც რა­მე­ზე ძა­ლი­ან გაბ­რაზ­დე­ბით, მი­ირ­თვით უცხი­მო იო­გურ­ტი, ან – ცო­ტა­ო­დე­ნი თხი­ლი. ეს პრო­დუქ­ტე­ბი შე­ი­ცავს ამი­ნომ­ჟა­ვებს, რაც დამ­შვი­დე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

ვერ იძი­ნებთ? სცა­დეთ სუნ­თქვის ვარ­ჯი­ში 4-7-8. ჩა­ი­სუნ­თქეთ ცხვი­რით 4 დათ­ვლა­ზე, შე­ი­კა­ვეთ სუნ­თქვა 7 წა­მის მან­ძილ­ზე და 8 დათ­ვლა­ზე ამო­ი­სუნ­თქეთ. გა­ი­მე­ო­რეთ ეს ვარ­ჯი­ში 4-ჯერ.

ხმა­მაღ­ლა მუ­სი­კის მოს­მე­ნა და­გამ­შვი­დებთ და უფრო ბედ­ნი­ერს გაგხდით.

სან­თე­ლი უფრო დიდ ხანს გაძ­ლებს, თუ ან­თე­ბამ­დე სა­ყი­ნუ­ლე­ში შე­ი­ნა­ხავთ.