ფოტოები რომელსაც მხოლოდ რუსეთში ნახავთ

295

ფოტოები რომელსაც მხოლოდ რუსეთში ნახავთ

საერთოდ არაფერი ეტყობა,

რამე არის უჩვეულო?

სიყვარული ბრმაა.