ფოტოები რომელსაც მხოლოდ რუსეთში ნახავთ

209

ფოტოები რომელსაც მხოლოდ რუსეთში ნახავთ

საერთოდ არაფერი ეტყობა,

რამე არის უჩვეულო?

სიყვარული ბრმაა.