საახალწლო ციმციმა ნათურები ქართველმა გრიგოლ კობახიძემ გამოიგონა

297

საახალწლო ციმციმა ნათურები ქართველმა გრიგოლ კობახიძემ გამოიგონა