საახალწლო ციმციმა ნათურები ქართველმა გრიგოლ კობახიძემ გამოიგონა

406

საახალწლო ციმციმა ნათურები ქართველმა გრიგოლ კობახიძემ გამოიგონა