მხატვარი ხატავს გამოსახულებებს,რომლებსაც უბრალო ნივთებზე თვითონ ხედავს

129

მხატვარი ხატავს გამოსახუკებებს,რომლებსაც უბრალო ნივთებზე თვითონ ხედავს