მხატვარი ხატავს გამოსახულებებს,რომლებსაც უბრალო ნივთებზე თვითონ ხედავს

275

მხატვარი ხატავს გამოსახუკებებს,რომლებსაც უბრალო ნივთებზე თვითონ ხედავს