მუხლუხო, რომელიც თავდაცვის მიზნით ინიღბება, როგორც გველი

205

მუხლუხო, რომელიც თავდაცვის დროს ინიღბება, როგორც გველი