მუხლუხო, რომელიც თავდაცვის მიზნით ინიღბება, როგორც გველი

499

მუხლუხო, რომელიც თავდაცვის დროს ინიღბება, როგორც გველი