მუხლუხო, რომელიც თავდაცვის მიზნით ინიღბება, როგორც გველი

358

მუხლუხო, რომელიც თავდაცვის დროს ინიღბება, როგორც გველი