ძალიან დიდია განსხვავება მწეველისა და არამწეველის სახეებს შორის. საქართველოში დღითიდღე იზრდება მათი რაოდენობა და იქნებ მსგავსი ვიდეოების საშუალებით რამე შეიცვალოს.