ახალი იაპონური მოდა

237

ხალი იაპონური მოდა_სოლოვური გამხსნელი კანის ქვეშ. ინექცია შეიძლება გაიკეთო სხეულის ნებისმიერ 
ადგილას: შუბლზე , ხელებზე, მკერდზე.